1992

Ο Ιταλός χειρουργός Dr. Michele Zocchi πρότεινε να προηγείται η ρευστοποίηση του λίπους με τη χρήση ενέργειας υπερήχων για την πιο εύκολη διεξαγωγή της λιποαναρρόφησης. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή σχετίστηκε με υψηλό κίνδυνο εγκαυμάτων και ανάγκη για μεγαλύτερες τομές, γι’ αυτό και ελάχιστοι πλαστικοί χειρουργοί την εφαρμόζουν.

LEAVE A COMMENT