1982

Η λιποαναρρόφηση έγινε δημοφιλής όταν ο Γάλλος χειρουργός Dr. Yves-Gerard Illuz παρουσίασε την «Μέθοδο Ιλούζ», που βασιζόταν στην υποβοηθούμενη λιποαναρρόφηση μέσω της χρήσης μιας εξελιγμένης αμβλείας κάνουλας. Η μέθοδος συνεπαγόταν λιγότερη αιμορραγία, μικρότερη ζημιά στα αγγεία, καλύτερο χειρισμό του λιπώδους ιστού και ταχύτερη αποκατάσταση. Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για τη μέθοδο που εφαρμόζεται και σήμερα.

LEAVE A COMMENT