Η Ενέργεια των Μικροκυμάτων ως Μορφή Θερμικής Θεραπείας

Οι επιστήμονες ερευνούσαν την ενέργεια των μικροκυμάτων σαν τρόπο ιατρικής θεραπείας για πολλές δεκαετίες. Η πρώτη θεωρητική εργασία για την θερμική θεραπεία βασισμένη σε μικροκύματα έχει αναφερθεί ήδη από τη δεκαετία του 1930 ενώ η εργαστηριακή ανάπτυξη λογισμικού καθώς και οι έρευνες στον τομέα αυτό είχαν ξεκινήσει από το 1946. Από εκείνη την πρώιμη εργασία, η έρευνα έγινε εκτενής και η τεχνολογία των μικροκυμάτων αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για χρήση σε τομείς της ιατρικής, όπως είναι η ογκολογία, η ουρολογία, η καρδιολογία και η γενική χειρουργική. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή είναι λιγότερο εξοικειωμένη με την ιατρική πρακτική σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, όπως είναι τα LASER, οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων RF και υπερήχων.

Μέγιστη εξουδετέρωση των ιδρωτοποιών αδένων στις μασχάλες

Τα Εργαστήρια Miramar Labs είναι τα πρώτα, που κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια των μικροκυμάτων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας και βρωμιδρωσίας και να αποκτήσουν την έγκριση του FDA για την συσκευή miraDry. Ο κύριος σκοπός του σχεδιασμού της συσκευής miraDry ήταν να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα θερμόλυσης των ιδρωτοποιών αδένων.

Στις μασχάλες υπάρχει ένα εξαιρετικά πυκνό δίκτυο ιδρωτοποιών αδένων (>50.000) και το βάθος τους μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 5 χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, ανάλογα με το πάχος του. Τα μικροκύματα μπορούν να διεισδύσουν σε βάθος, εκεί όπου βρίσκονται οι ιδρωτοποιοί αδένες.

Η διοχέτευση της ενέργειας των μικροκυμάτων σε αυτό το βάθος επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας ειδικής χειροσυσκευής που στοχεύει επιλεκτικά την περιοχή μεταξύ κυρίου δέρματος και λιπώδους ιστού. Η θερμότητα που αναπτύσσεται σε αυτή την περιοχή οδηγεί σε θερμόλυση των ιδρωτοποιών αδένων.

Ιστολογική απεικόνιση της εξουδετέρωσης των ιδρωτοποιών αδένων

Φυσιολογική λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων

pic9

Πριν από την έναρξη της θεραπείας

Τα κύτταρα των ιδρωτοποιών αδένων χάνουν τους πυρήνες τους – πλήρης κυτταρική νέκρωση

pic10

10 ημέρες μετά τη θεραπεία

Πλήρης εξουδετέρωση των ιδρωτοποιών αδένων

pic11

6 μήνες μετά τη θεραπεία

 

Η οντογένεση των ιδρωτοποιών αδένων γίνεται μόνο στην εμβρυϊκή περίοδο, κανένας ιδρωτοποιός αδένας δεν δημιουργείται μετά τη γέννηση.1 Συνεπώς, τα αποτελέσματα του miraDry μετά την εξουδετέρωση των ιδρωτοποιών αδένων στις μασχάλες είναι μόνιμα.

Πηγή: LiH-H, ZhouG, FuX-B, ZhangLei. Antigen expression of human sweat glands. J Cutan Pathol 2009; 36:318–24.

Έρευνες και Μελέτες

Επειδή τα μικροκύματα στοχεύουν επιλεκτικά την περιοχή του δέρματος όπου κατοικούν οι ιδρωτοποιοί αδένες, οι ασθενείς επωφελούνται από την μόνιμη στοχευμένη εξάλειψη του ιδρώτα και της κακοσμίας στις μασχάλες. Η θεραπεία με μικροκύματα έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε περισσότερες από 55.000 εφαρμογές μέχρι σήμερα, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περαιτέρω έρευνες και κλινικές δοκιμές θα οδηγήσουν κατά πάσα πιθανότητα στη διεύρυνση των εφαρμογών της θεραπείας miraDry και σε άλλους τύπους υπεριδρωσίας του σώματος, όπως στις παλάμες και τα πέλματα και συνεπώς θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την ικανοποίηση των ασθενών.